Prelum e-learning In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

Welkom bij de KNGF website voor interactieve e-learning

Het doel van de KNGF richtlijnen is het waarborgen van een hoge kwaliteit van zorg op grond van de meest actuele informatie en consensus. Blauwe plekken bij kinderen is de nieuwste richtlijn die beschikbaar is met ingang van juni 2021. Daarnaast zijn beschikbaar:

De richtlijnen worden volgens de KNGF Richtlijnenmethodiek (2016) ontwikkeld: bij iedere nieuwe richtlijn zal een e-learning module aangeboden worden. Met het volgen van de e-learning verwerft u de meest actuele kennis over het onderwerp en krijgt u duidelijke handvatten aangereikt zodat u de richtlijn direct kunt toepassen in uw praktijk.

  • Volg de e-learning waar en wanneer u wilt
  • KNGF ledenprijs Compleet: €17,50 (standaard: €35,00)
  • E-learnings zijn geaccrediteerd voor 3 punten per module

Direct aan de slag

Beschikbare nascholingen

Blauwe plekken bij kinderen: signaleren & handelen

Ontwikkeld door KNGF en VVOCM, 2021

deviceskngf_1.png

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die ermee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. In deze e-learning leer je meer over blauwe plekken, het signaleren van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hierbij te handelen. De e-learning is voornamelijk gericht op kinderen, maar veel informatie is ook van toepassing op mishandeling van volwassenen. De e-learning is geschikt voor kinderfysiotherapeuten én alle andere fysiotherapeuten met of zonder specialisatie. Geaccrediteerd voor 3 nascholingspunten

Aan de slag met deze module

COPD

Ontwikkeld door KNGF en VVOCM, 2020

deviceskngf_1.png

COPD wordt gekenmerkt door een chronische luchtstroombeperking en aanhoudende luchtwegklachten. Door kortademigheid en vermoeidheid kan de dagelijkse fysieke activiteit afnemen, waardoor de fysieke capaciteit vermindert en symptomen verergeren. Patiënten raken in een neerwaartse spiraal van fysiek deconditioneren. Om deze spiraal te doorbreken of te vertragen richten de diagnostiek en therapie zich op drie aangrijpingspunten: ‘fysieke capaciteit’, ‘fysieke activiteit’ en het ‘adembewegingsapparaat’. Met behulp van zes patiëntprofielen kun je de passende behandeling kiezen. De indeling in deze zes profielen is gebaseerd op de ziektestabiliteit (longgerelateerde ziekenhuisopname), symptoomlast, fysieke activiteit en fysieke capaciteit. De behandeling passend bij deze profielen varieert tussen: geen (of zeer beperkte) therapie (profiel 1 en 2); therapie in de eerste lijn gericht op: fysieke activiteit (profiel 3), fysieke capaciteit (profiel 4) of beide (profiel 5); interdisciplinaire longrevalidatie (profiel 6). Therapie is primair gericht op fysieke capaciteit of fysieke activiteit. Daarnaast kun je zo nodig interventies voor het adembewegingsapparaat aanbieden ter ondersteuning van de fysieke capaciteit en fysieke activiteit.

Aan de slag met deze module

Reumatoïde artritis

deviceskngf_1.pngDe herziene richtlijn Reumatoïde artritis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met deze aandoening. 

Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Aan de slag met deze module

Artrose heup-knie

Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling

deviceskngf_1.png

Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Aan de slag met deze module

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe e-learningmodules en ander nieuws rondom de e-learning van KNGF?
Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Geaccrediteerd

Met de KNGF interactieve e-learning kunt u geaccrediteerd nascholen over de nieuwste richtlijnen. U kunt via deze e-learning efficiënt nascholen wanneer het ú uitkomt, zodat het u geen praktijkuren hoeft te kosten. Met het doorlopen de e-learning bent volledig bij over het betreffende onderwerp.

Actueel

Met het volgen van de e-learning, bent u in één keer up-to-date met de richtlijn: algemene informatie, diagnostisch en therapeutisch proces. U kunt deze kennis meteen implementeren in uw praktijk.

Uw eigen dossier

Nascholen met de interactieve e-learning doet u vanaf het persoonlijk deel op de website, dus niemand kijkt mee naar de behaalde scores. Heeft u de e-learning met een voldoende afgesloten, dan worden de punten automatisch bijgeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Bent u niet aangesloten bij het KNGF dan kunt u een certificaat downloaden.