Prelum e-learning In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

Welkom bij de KNGF website voor interactieve e-learning

Het doel van de KNGF richtlijnen is het waarborgen van een hoge kwaliteit van zorg op grond van de meest actuele informatie en consensus. 

De nieuwste e-learning is Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen

Zorg op afstand heeft veel potentie binnen de fysio- en oefentherapeutische zorg, omdat er steeds meer nadruk ligt op de coachende rol van de therapeut en het bevorderen van zelfmanagement van patiënten. Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn ‘Zorg op afstand’ (december 2023) en omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysio- en oefentherapeut op het gebied van zorg op afstand.

Alle beschikbare modules zijn:

De richtlijnen worden volgens de KNGF Richtlijnenmethodiek ontwikkeld: bij iedere nieuwe richtlijn zal een e-learning module aangeboden worden. Met het volgen van de e-learning verwerft u de meest actuele kennis over het onderwerp en krijgt u duidelijke handvatten aangereikt zodat u de richtlijn direct kunt toepassen in uw praktijk.

  • Volg de e-learning waar en wanneer u wilt
  • 50% korting voor KNGF leden
  • E-learnings zijn geaccrediteerd voor 2 of 3 punten per module

Direct aan de slag

Beschikbare nascholingen

Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen

Nieuw | Ontwikkeld door KNGF | 2024

Nascholingspunten: 2 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut, HVL-fysiotherapeut, Hartfysiotherapeut)

110398154 l normal none

Na het volgen van deze e-learning weet je onder meer wat persoonsgerichte zorg is en hoe je dat kunt toepassen binnen de hartrevalidatie. De e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Deze richtlijn is een leidraad voor de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen. De e-learning richt zich op knelpunten in de fysiotherapeutische hartrevalidatie die behandeld worden in de richtlijn.

De e-learning richt zich op knelpunten in de fysiotherapeutische hartrevalidatie die behandeld worden in de richtlijn. Je zult niet chronologisch één casus doorlopen van diagnostische naar therapeutische fase en afsluiting van de behandeling, zoals je dat mogelijk gewend bent van andere richtlijnen en e-learnings. Aan de hand van meerdere casussen stimuleren we je om in de praktijk een persoonsgerichte aanpak toe te passen.

Aan de slag met deze module

Zorg op Afstand

Nieuw | Ontwikkeld door KNGF | 2024

Nascholingspunten: 2 (Beroepsgerelateerd Fysiotherapie)

205261894_l_normal_none.jpg

Zorg op afstand heeft veel potentie binnen de fysio- en oefentherapeutische zorg, omdat er steeds meer nadruk ligt op de coachende rol van de therapeut en het bevorderen van zelfmanagement van patiënten. Ook patiënten erkennen de potentie van zorg op afstand, bijvoorbeeld omdat deze hen handvatten geeft om gemakkelijker zelf thuis met de therapeutische adviezen aan de slag te gaan. Aangezien patiënten meestal een reeks behandelingen krijgen, is het mogelijk om alleen een gedeelte van de begeleiding op afstand aan te bieden. Het gaat dan niet alleen om digitale zorg via bijvoorbeeld apps en websites, maar ook om video- of telefonische consulten.

Deze e-learning is gebaseerd op de KNGF-richtlijn ‘Zorg op afstand’ (december 2023) en omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysio- en oefentherapeut op het gebied van zorg op afstand. De richtlijn richt zich specifiek op vormen van zorg op afstand die zorg in de praktijk geheel of gedeeltelijk vervangen, en niet op vormen die een aanvulling zijn op de reguliere behandeling.

Aan de slag met deze module

Werken met data: van praktijk naar theorie

Nieuw | Ontwikkeld door KNGF | 2023

Nascholingspunten: 2 (Beroepsgerelateerd Fysiotherapie)

220576314 l aangepast

Na het volgen van deze e-learning ben je in staat om om patiëntgerapporteerde data en data van klinische metingen te gebruiken om de zorg voor je patiënten te verbeteren. De e-learning bevat kennisclips over het verzamelen, gebruiken en interpreteren van data. Met praktijkvoorbeelden gekoppeld aan casuïstiek leer je hoe je data kunt inzetten om je patiënten nog beter te helpen en leer je van collega's door jouw data te vergelijken met die van hen. 

De e-learning bestaat uit twee onderwerpen:

  • Data ter ondersteuning van de zorg voor je patiënt.
  • Data ter ondersteuning van het evalueren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van je eigen handelen als zorgverlener en het handelen van de zorgprofessionals in de praktijk.

Het onderwerp, "het gebruik van data ter ondersteuning van je handelen als zorgverlener" bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk; besluitvorming in het eerste consult, evalueren van je behandeling in samenspraak met je patiënt en monitoren van het behandeleffect. Het tweede onderwerp, "data ter ondersteuning van het bevorderen van de kwaliteit van je handelen als zorgverlener" bestaat uit het gebruik van geaggregeerde data op het niveau van de zorgverlener en op het niveau van de praktijk.

Aan de slag met deze module

Fysiotherapie na COVID-19-infectie, in de eerste lijn

Nieuw | Een samenwerking tussen KNGF en CZN | 2022

Nascholingspunten: 2 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut, Longfysiotherapie)

kngf_covid_marketingafbeelding.pngAan het begin van de coronapandemie werd snel duidelijk dat patiënten die een COVID-19-infectie hadden doorgemaakt, veel verschillende klachten konden ervaren. Drie maanden na besmetting met het coronavirus meldt vrijwel de helft van de mensen nog een of meer langdurige klachten. De fysiotherapeut in de eerste lijn speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten die na een COVID-19-infectie beperkingen ondervinden in het bewegend functioneren. De e-learning is gebaseerd op het KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19, aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen en omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysiotherapeut. In deze e-learning leer je over diagnostiek, meetinstrumenten, behandeling, evaluatie en samenwerking met andere (para)medische disciplines. Met een casus en tussentijdse vragen trainen we je om deze aanbevelingen toe te passen in de dagelijkse praktijk. 

Deze e-learning is zowel voor het Algemeen register als het Aantekeningenregister Long geaccrediteerd voor twee punten.

Ben jij Chronisch ZorgNet therapeut?  Je kunt jouw specialisatie corona behouden door deze e-learning te volgen. Voer, zodra je de e-learning hebt afgerond, zelf jouw certificaat op in jouw CZN portfolio.

Aan de slag met deze module

Zelfmanagement

Ontwikkeld door KNGF | 2022

Nascholingspunten: 2 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut)

microsoftteams imageZelfmanagement is een aandoenings- en domeinoverstijgend onderwerp dat bij iedere patiënt die onder behandeling is van een oefentherapeut van toepassing kan zijn. De behoefte aan zelfmanagement of zelfmanagementondersteuning bij verschillende aandoeningen groeit en wordt steeds belangrijker, mede doordat er steeds meer nadruk komt te liggen op persoonsgerichte zorg. In deze e-learning leer je meer over de achtergrond van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning, hoe je (dominant) belemmerende factoren in kaart kunt brengen met meetinstrumenten of ‘rake’ vragen in een goed gesprek en hoe je het therapeutisch proces indeelt aan de hand van de (dominant) belemmerende factoren.

Aan de slag met deze module

Oncologie

Ontwikkeld door KNGF | 2022

Nascholingspunten: 2 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut, Oedeemfysiotherapie, Oncologiefysiotherapie)

marketingbeeld_oncologie_met_bronvermelding.jpgKanker en de behandeling hiervan kunnen leiden tot barrières om te bewegen, waardoor patiënten begeleiding nodig kunnen hebben van een oefentherapeut. Door de complexiteit van een behandeltraject bij mensen die leven met of na kanker kan de therapeut knelpunten ervaren. In veel gevallen zijn deze knelpunten generiek van aard en niet alleen van toepassing op één type kanker. In deze e-learning leer je meer over beweeginterventies bij oncologie. Na deze e-learning heb je kennis van de complicerende factoren en weet je hoe je als therapeut hierbij moet handelen. Je kunt de kennis uit de KNGF-richtlijn Oncologie (2022) toepassen tijdens het diagnostisch en therapeutisch proces bij verschillende casussen. Deze e-learning is geaccrediteerd voor de algemeen fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut.

Aan de slag met deze module

Lage rugpijn en LRS

Ontwikkeld door KNGF | 2022

Nascholingspunten: 3 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut)

Lage rugpijnIn deze e-learning leer je meer over lage rugpijn, het signaleren van prognostische factoren en het indelen van je patiënt in een behandelprofiel. Aan de hand van drie patiëntprofielen leer je om de best passende behandeling voor jouw patiënt te kiezen. Deze drie profielen vormen de kern van de e-learning. Daarnaast wordt de screening, diagnostiek, behandeling en evaluatie voor patiënten met een LRS beschreven. Aan de hand van casussen wordt per patiëntprofiel het diagnostisch en therapeutisch proces toegelicht. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (LRS). Net als de richtlijn is de e-learning er voor de fysiotherapeut en oefentherapeut.

Aan de slag met deze module

Blauwe plekken bij kinderen: signaleren & handelen

Ontwikkeld door KNGF en NVFK, 2021

Nascholingspunten: 3 (beroepsgerelateerd fysiotherapie)

deviceskngf_1.png

Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die ermee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. In deze e-learning leer je meer over blauwe plekken, het signaleren van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hierbij te handelen. De e-learning is voornamelijk gericht op kinderen, maar veel informatie is ook van toepassing op mishandeling van volwassenen. De e-learning is geschikt voor kinderfysiotherapeuten én alle andere fysiotherapeuten met of zonder specialisatie. Geaccrediteerd voor 3 nascholingspunten

Aan de slag met deze module

COPD

Ontwikkeld door KNGF en VVOCM, 2020

deviceskngf_1.png

Nascholingspunten: 3 (Vakinhoudelijk; Algemeen Fysiotherapeut, Register HVL en Aantekeningenregister Long)

COPD wordt gekenmerkt door een chronische luchtstroombeperking en aanhoudende luchtwegklachten. Door kortademigheid en vermoeidheid kan de dagelijkse fysieke activiteit afnemen, waardoor de fysieke capaciteit vermindert en symptomen verergeren. Patiënten raken in een neerwaartse spiraal van fysiek deconditioneren. Om deze spiraal te doorbreken of te vertragen richten de diagnostiek en therapie zich op drie aangrijpingspunten: ‘fysieke capaciteit’, ‘fysieke activiteit’ en het ‘adembewegingsapparaat’. Met behulp van zes patiëntprofielen kun je de passende behandeling kiezen. De indeling in deze zes profielen is gebaseerd op de ziektestabiliteit (longgerelateerde ziekenhuisopname), symptoomlast, fysieke activiteit en fysieke capaciteit. De behandeling passend bij deze profielen varieert tussen: geen (of zeer beperkte) therapie (profiel 1 en 2); therapie in de eerste lijn gericht op: fysieke activiteit (profiel 3), fysieke capaciteit (profiel 4) of beide (profiel 5); interdisciplinaire longrevalidatie (profiel 6). Therapie is primair gericht op fysieke capaciteit of fysieke activiteit. Daarnaast kun je zo nodig interventies voor het adembewegingsapparaat aanbieden ter ondersteuning van de fysieke capaciteit en fysieke activiteit.

Aan de slag met deze module

Reumatoïde artritis

deviceskngf_1.pngNascholingspunten: 3 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut)

De herziene richtlijn Reumatoïde artritis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met deze aandoening. 

Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Aan de slag met deze module

Artrose heup-knie

Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling

Nascholingspunten: 3 (Vakinhoudelijk; Algemeen fysiotherapeut)

deviceskngf_1.png

Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Aan de slag met deze module

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe e-learningmodules en ander nieuws rondom de e-learning van KNGF?
Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief

Geaccrediteerd

Met de KNGF interactieve e-learning kunt u geaccrediteerd nascholen over de nieuwste richtlijnen. U kunt via deze e-learning efficiënt nascholen wanneer het ú uitkomt, zodat het u geen praktijkuren hoeft te kosten. Met het doorlopen de e-learning bent volledig bij over het betreffende onderwerp.

Actueel

Met het volgen van de e-learning, bent u in één keer up-to-date met de richtlijn: algemene informatie, diagnostisch en therapeutisch proces. U kunt deze kennis meteen implementeren in uw praktijk.

Uw eigen dossier

Nascholen met de interactieve e-learning doet u vanaf het persoonlijk deel op de website, dus niemand kijkt mee naar de behaalde scores. Heeft u de e-learning met een voldoende afgesloten, dan worden de punten automatisch bijgeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Bent u niet aangesloten bij het KNGF dan kunt u een certificaat downloaden.