Prelum e-learning In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

E-learningmodules

Het doel van de KNGF richtlijnen is het waarborgen van een hoge kwaliteit van zorg op grond van de meest actuele informatie en consensus. Bij iedere nieuwe richtlijn zal een e-learning module aangeboden gaan worden. Met het volgen van de e-learning verwerft u de meest actuele kennis over het onderwerp en u krijgt duidelijke handvatten aangereikt zodat u de richtlijn direct kunt toepassen in uw praktijk.

Fysiotherapie na COVID-19-infectie, in de eerste lijn

Nieuw | Een samenwerking tussen KNGF en CZN | 2022

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Vreeken, Jos | Blijswijk, Jasmijn van | Zwiggelaar, Jenny | Valk, Anne-Loes van der | Saarloos, Robert | Verburg, Koen
Er is nog niet veel bekend over het natuurlijk beloop van de klachten na een COVID-19-infectie en de gevolgen daarvan op het fysieke, cognitieve en mentale functioneren op langere termijn. De beschreven symptomen lopen sterk uiteen met sterk variërende prevalentiecijfers en komen zowel voor bij patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis als bij patiënten die thuis een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt. Multidisciplinaire behandeling en interdisciplinaire samenwerking zijn belangrijk om deze hulpvragen te beantwoorden. De e-learning omvat de belangrijkste aanbevelingen voor de fysiotherapeut in de eerstelijnszorg. De aanbevelingen gaan in op het fysiotherapeutisch handelen bij deze patiënten, zoals diagnostiek, het gebruik van meetinstrumenten, behandeling, evaluatie en samenwerking met andere (para)medische disciplines waarbij de nadruk wordt gelegd op de aanhoudende klachten na de COVID-19-infectie. Deze e-learning is gebaseerd op het KNGF-standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’ versie 3.0 (maart 2022) en de FMS-richtlijn ‘Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19’ (maart 2022).  Deze e-learning is zowel voor het Algemeen register als het Aantekeningenregister Long geaccrediteerd voor twee punten.

Zelfmanagement

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Bon, Saskia | Blijswijk, Jasmijn van | Spin, Ivar | Dekker-Beems, Mariëlle | Verhoef, John
De KNGF-richtlijn Zelfmanagement is een generieke richtlijn en beoogt een leidraad te geven ter ondersteuning van zelfmanagement in de dagelijkse praktijk van fysiotherapeutische en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten (met chronische en niet-chronische aandoeningen) die problemen ervaren met het bewegend functioneren. In deze e-learning leer je meer over de achtergrond van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning, hoe je (dominant) belemmerende factoren in kaart kunt brengen met meetinstrumenten of ‘rake’ vragen in een goed gesprek en hoe je het therapeutisch proces indeelt aan de hand van de (dominant) belemmerende factoren. Zelfmanagement is een aandoenings- en domeinoverstijgend onderwerp dat bij iedere patiënt van toepassing kan zijn in de fysio- en oefentherapeutische behandeling. Daarom is deze e-learning geschikt voor fysio- en oefentherapeuten met en zonder specialisatie die werken met patiënten (met chronische en niet-chronische aandoeningen) die problemen ervaren met het bewegend functioneren.

Oncologie

Nascholingspunten: 2

Accredidatiepunten: 2
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Bon, Saskia | Heeren, Aaron | van Egeraat-Verbeek, Rachel | van Blijswijk, Jasmijn | van Doormaal, Mitchell
Verbeterde overlevingspercentages van kanker hebben geleid tot een toename van mensen die leven met de fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling. Hierdoor krijgt kanker meer en meer het karakter van een chronische aandoening. Kanker en de behandeling hiervan kunnen leiden tot barrières om te bewegen, waardoor patiënten begeleiding nodig kunnen hebben van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Door de complexiteit van een behandeltraject bij mensen die leven met of na kanker kan de therapeut knelpunten ervaren. In veel gevallen zijn deze knelpunten generiek van aard en niet alleen van toepassing op één type kanker. In deze e-learning leer je meer over beweeginterventies bij oncologie. Daarnaast zijn er aanpassingen gemaakt bij de aanwezigheid van botmetastasen, cardiotoxiciteit, chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie en vermoeidheid. De e-learning is geschikt voor algemeen fysiotherapeuten, maar ook specifiek voor oncologiefysiotherapeuten en oefentherapeuten cesar en mensendieck.

Lage rugpijn en LRS

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Bon, Saskia | Meiracker, Bob van den | Potkamp, Sandra | Blijswijk, Jasmijn van | Vreeken, Jos | Swart, Nynke
Lage rugpijn komt in alle leeftijdsgroepen voor. Mensen met lage rugpijn schakelen vaak de hulp in van een fysiotherapeut of oefentherapeut om te herstellen van hun klachten. In deze e-learning leer je meer over lage rugpijn, het signaleren van prognostische factoren, het indelen van je patiënt in een behandelprofiel en welke behandelinterventie(s) je het best kunt inzetten. Na deze e-learning bezit je de kennis om je patiënt te behandelen volgens de KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom 2021 .

COPD

Ontwikkeld door KNGF en VvOCM, 2020

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Vreeken, Hilde | Post, Marleen | Kruisselbrink, Marjoke | Valk, Anne-Loes van der | Bon, Saskia | Beekman, Emmylou
COPD wordt gekenmerkt door een chronische luchtstroombeperking en aanhoudende luchtwegklachten. Door kortademigheid en vermoeidheid kan de dagelijkse fysieke activiteit afnemen, waardoor de fysieke capaciteit vermindert en symptomen verergeren. Patiënten raken in een neerwaartse spiraal van fysiek deconditioneren. Om deze spiraal te doorbreken of te vertragen richten de diagnostiek en therapie zich op drie aangrijpingspunten: ‘fysieke capaciteit’, ‘fysieke activiteit’ en het ‘adembewegingsapparaat’. Met behulp van zes patiëntprofielen kun je de passende behandeling kiezen. De indeling in deze zes profielen is gebaseerd op de ziektestabiliteit (longgerelateerde ziekenhuisopname), symptoomlast, fysieke activiteit en fysieke capaciteit. De behandeling passend bij deze profielen varieert tussen: geen (of zeer beperkte) therapie (profiel 1 en 2); therapie in de eerste lijn gericht op: fysieke activiteit (profiel 3), fysieke capaciteit (profiel 4) of beide (profiel 5); interdisciplinaire longrevalidatie (profiel 6). Therapie is primair gericht op fysieke capaciteit of fysieke activiteit. Daarnaast kun je zo nodig interventies voor het adembewegingsapparaat aanbieden ter ondersteuning van de fysieke capaciteit en fysieke activiteit.

Reumatoïde artritis

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc | Nynke Swart MSc
De herziene richtlijn Reumatoïde artritis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met deze aandoening.  Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Artrose heup-knie

Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc
De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie. De richtlijnherziening is verlopen conform de richtlijnenmethodiek van de KNGF. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Artrose heup-knie en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe e-learningmodules en ander nieuws rondom de e-learning van KNGF?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief