Prelum e-learning In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

E-learningmodules

Het doel van de KNGF richtlijnen is het waarborgen van een hoge kwaliteit van zorg op grond van de meest actuele informatie en consensus. Bij iedere nieuwe richtlijn zal een e-learning module aangeboden gaan worden. Met het volgen van de e-learning verwerft u de meest actuele kennis over het onderwerp en u krijgt duidelijke handvatten aangereikt zodat u de richtlijn direct kunt toepassen in uw praktijk.

Blauwe plekken bij kinderen: signaleren & handelen

Ontwikkeld door KNGF en NVFK, 2021

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die ermee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. In deze e-learning leer je meer over blauwe plekken, het signaleren van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hierbij te handelen. De e-learning is voornamelijk gericht op kinderen, maar veel informatie is ook van toepassing op mishandeling van volwassenen. De e-learning is geschikt voor kinderfysiotherapeuten én alle andere fysiotherapeuten met of zonder specialisatie.

COPD

Ontwikkeld door KNGF en VvOCM, 2020

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Doormaal, Mitchell van | Vreeken, Hilde | Post, Marleen | Kruisselbrink, Marjoke | Valk, Anne-Loes van der | Bon, Saskia | Beekman, Emmylou
COPD wordt gekenmerkt door een chronische luchtstroombeperking en aanhoudende luchtwegklachten. Door kortademigheid en vermoeidheid kan de dagelijkse fysieke activiteit afnemen, waardoor de fysieke capaciteit vermindert en symptomen verergeren. Patiënten raken in een neerwaartse spiraal van fysiek deconditioneren. Om deze spiraal te doorbreken of te vertragen richten de diagnostiek en therapie zich op drie aangrijpingspunten: ‘fysieke capaciteit’, ‘fysieke activiteit’ en het ‘adembewegingsapparaat’. Met behulp van zes patiëntprofielen kun je de passende behandeling kiezen. De indeling in deze zes profielen is gebaseerd op de ziektestabiliteit (longgerelateerde ziekenhuisopname), symptoomlast, fysieke activiteit en fysieke capaciteit. De behandeling passend bij deze profielen varieert tussen: geen (of zeer beperkte) therapie (profiel 1 en 2); therapie in de eerste lijn gericht op: fysieke activiteit (profiel 3), fysieke capaciteit (profiel 4) of beide (profiel 5); interdisciplinaire longrevalidatie (profiel 6). Therapie is primair gericht op fysieke capaciteit of fysieke activiteit. Daarnaast kun je zo nodig interventies voor het adembewegingsapparaat aanbieden ter ondersteuning van de fysieke capaciteit en fysieke activiteit.

Reumatoïde artritis

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc | Nynke Swart MSc
De herziene richtlijn Reumatoïde artritis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met deze aandoening.  Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Reumatoïde Artritis en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets.

Artrose heup-knie

Conservatieve, pre- en postoperatieve behandeling

Nascholingspunten: 3

Accredidatiepunten: 3
|
Einddatum:
|
Auteur(s): Wilfred Peter PhD | Marleen Post MSc | Mitchell van Doormaal MSc, | Guus Meerhoff MSc
De herziene richtlijn Artrose heup-knie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de algemeen fysiotherapeut en oefentherapeut bij de behandeling van mensen met artrose van de heup en/of knie, inclusief de pre- en postoperatieve fase rondom een gewrichtsvervangende operatie. De richtlijnherziening is verlopen conform de richtlijnenmethodiek van de KNGF. Deze e-learning is gebaseerd op de herziene richtlijn Artrose heup-knie en bestaat, net als de richtlijn, uit de onderdelen Algemeen, Diagnostisch proces en Therapeutisch proces. In het onderdeel Algemeen wordt de aandoening behandeld en de zorg die beschikbaar is en op welke wijze deze zorg wordt aangeboden. Het onderdeel Diagnostisch proces volgt het therapeutisch methodisch handelen, waaronder de anamnese, het lichamelijk onderzoek en de indicatiestelling. Ten slotte volgen in het onderdeel Therapeutisch proces de interventies die door de therapeut kunnen worden aangeboden.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe e-learningmodules en ander nieuws rondom de e-learning van KNGF?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief